Metrostav stavebniny, s.r.o.

Společnost Metrostav stavebniny, s.r.o. se zabývá obchodováním stavebních materiálů, obchodní obrat se pohybuje okolo 700 mil. Kč ročně. Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav.

Mezi rozhodující sortiment patří pálený i nepálený zdící materiál, veškeré druhy pojiv (SOMS a cementy), tepelné izolace (vláknité i polystyreny), hydroizolace, geotextilie, betonové prefabrikáty, kanalizační tvarovky (betonové, kameninové, plastové i litinové), výrobky stavební chemie, polotovary z plastů a mnohé další. Významnou položkou jsou hutní materiály, především KARI sítě a betonářská výztuž, ale i válcované profily a plechy.

Více…