GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Metrostav stavebniny, s.r.o., sídlem: Bystrá 2243, 193 00 a Kamýcká 1a, 160 00, poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb. V rámci zajišťování svých činností zpracovává Metrostav stavebniny, s.r.o., osobní údaje
zejména pro tyto účely:
• výkon pracovněprávní agendy
• výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
• zabezpečení činnosti společnosti
• ochrana osob, majetku a obchodních informací
• marketing

Informace o zpracování osobních údajů: Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:
• fyzická osoba, která udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Metrostav stavebniny, s.r.o., uložena zvláštním právním předpisem. Při zpracování osobních údajů u Metrostav stavebniny, s.r.o., nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Máte právo:
• požadovat umožnění přístupu k osobním údajům a jejich opravu
• požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracováníVaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
• obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
• Svá práva vůči Metrostav stavebniny, s.r.o., uplatňujte ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: info@mstavebniny.cz